icon_cart

0

koszyk

Francodex PREVENDOG - obroża biobójcza 60cm dla małych i średnich psów (waga 5-25kg)

80,60

Udostępnij w serwisie facebook

1-3 dni (dostępne ponad 10 szt.)

Francodex PREVENDOG - obroża biobójcza 60cm dla dużych psów, chroni zwierzę przed pasożytami wrażliwymi na deltametrynę.

Zapobiega ponownej inwazji kleszczy (Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus). Zapobiega ukąszeniom moskitów (Phlebotomus perniciosus). Zapobiega ukąszeniom komarów (Culex pipiens).

Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt:

Inwazja pasożytami wrażliwymi na deltametrynę. Zapobieganie ponownej inwazji kleszczy (Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus) dzięki działaniu roztoczobójczemu przez okres 6 miesięcy. Zapobieganie ukąszeniom moskitów (Phlebotomus perniciosus) dzięki działaniu odstraszającemu (przeciwdziała żerowaniu) przez okres 12 miesięcy. Zapobieganie ukąszeniom komarów (Culex pipiens) dzięki działaniu odstraszającemu (przeciwdziała żerowaniu) przez okres 6 miesięcy.

Jedną obrożę należy zastosować u jednego psa. Obroża o długości 60cm przeznaczona jest dla dużych i bardzo dużych psów. Pasuje do obwodu szyi o długości do 48cm.

DODATKOWE INFORMACJE icon_arrowRight

Jedna obroża o długości 60cm (26.40g) zawiera:

Substancja czynna: deltrametryna 1.056g

Substancje pomocnicze: tytanu dwutlenek (E171) 0.376g, węgiel aktywny 0.020g

Postać farmaceutyczna:

Obroża lecznicza koloru szarego.

Dawkowanie i sposób podawania:

Jedną obrożę należy zastosować u jednego psa. Obroża o długości 60cm przeznaczona jest dla dużych i bardzo dużych psów. Pasuje do obwodu szyi o długości do 48cm.

Wyjąć obrożę z opakowania i oderwać pasek umożliwiający wygodne otwarcie. Założyć obrożę w taki sposób, aby nie przylegała zbyt ściśle do szyi zwierzęcia. Między szyją psa a obrożą powinny mieścić się obok siebie dwa palce. Wsunąć końcówkę obroży w zapięcie i jeżeli wychodząca z zapięcia końcówka obroży jest dłuższa niż 5cm, należy odciąć kawałek obroży powyżej tych 5cm. Obroża jest zaprojektowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo po jej założeniu (ochrona przed uduszeniem). W przypadku bardzo mało prawdopodobnej sytuacji zahaczenia się psa o przeszkodę, zwierzę własnymi siłami jest w stanie rozciągnąć obrożę w takim stopniu, aby szybko się z niej uwolnić.

 

Przeciwwskazania:

Ze względu na brak odpowiednich badań nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u kotów. Nie stosować u psów ze zmianami skórnymi.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

W związku z tym, że działanie obroży staje się w pełni skuteczne po upływie jednego tygodnia, najlepiej jest ją założyć tydzień przed prawdopodobnym narażeniem zwierząt na inwazję. Kleszcze takie zostaną zabite i same odpadną od żywiciela w ciągu 24-48 godzin od momentu inwazji, bez pobrania od niego krwi, przy czym nie można wykluczyć dalszej obecności pojedynczych kleszczy w czasie noszenia obroży. W związku z powyższym nie można wykluczyć przeniesienia chorób zakaźnych przez kleszcze. W niekorzystnych warunkach przeniesienie chorób zakaźnych przez moskity nie może zatem zostać całkowicie wykluczone.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Nie badano wpływu stosowania szamponu na skuteczność produktu.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Przypadkowe połknięcie tego produktu może wywołać działanie niepożądane, w tym działanie neurotoksyczne. Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać obrożę w saszetce do momentu jej zastosowania. Nie palić, nie jeść i nie pić podczas kontaktu z obrożą. Trzymać z daleka od żywności, napojów i pasz. Nie pozwalać dzieciom na bawienie się obrożą ani na wkładanie jej do ust. Niezwłocznie usuwać wszelkie pozostałości lub odcięte elementy obroży. Po założeniu obroży umyć ręce zimną wodą. Po przypadkowym kontakcie z jamą ustną lub połknięciu należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Unikać przedłużonego kontaktu z obrożą lub psem noszącym obrożę. Dotyczy to między innymi unikania spania w jednym łóżku z psem noszącym obrożę; jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci. U szczególnie wrażliwych osób deltametrynę może wywoływać reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne). Osoby o znanej nadwrażliwości na deltametrynę powinny unikać kontaktu z tym produktem leczniczym weterynaryjnym i noszącym go zwierzęciem. W przypadku reakcji nadwrażliwości zwrócić się o pomoc lekarską.

Inne środki ostrożności:

Sporadyczny kontakt z wodą nie zmniejsza skuteczności obroży. Deltametryna jest toksyczna dla ryb i innych organizmów wodnych. Psy noszące obrożę nie powinny pływać w ciekach wodnych.

Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia):

W rzadkich przypadkach stwierdzano miejscowe zmiany skórne (świąd, rumień, wypadanie sierści) występujące wokół szyi lub ogólnie na skórze, co może wskazywać na miejscową lub uogólnioną reakcję nadwrażliwości.

W sporadycznych przypadkach stwierdzano również zmiany w zachowaniu (np. senność lub nadpobudliwość), którym często towarzyszyło podrażnienie skóry.

W sporadycznych przypadkach obserwowano objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak wymioty, biegunka czy nadmierne ślinienie się.

W sporadycznych przypadkach obserwowano zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, takie jak niezborność ruchów czy drżenie mięśni. Objawy zwykle ustępowały samoistnie w ciągu 48 godzin od zdjęcia obroży.

Podmiot odpowiedzialny:

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.

Les Corts, 23

08028 - Barcelona

Hiszpania

Jest to produkt leczniczy weterynaryjny. Przeczytaj uważnie instrukcje umieszczone na ulotce. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultuj się z lekarzem weterynarii. Dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie decyzji UR/RD/42/20/WET.

OFERTA SPECJALNA

zobacz wszystkie

INNI KUPILI

zobacz wszystkie