icon_cart

0

koszyk

ADTAB Tabletki dla psa chroniące przed pchłami i kleszczami, dla psów o wadze 11 - 22 kg

49,00

Udostępnij w serwisie facebook

1-3 dni (dostępne ponad 10 szt.)

AdTab Tabletka dla psa (11 - 22kg) - wygodna i smaczna ochrona przed pchłami i kleszczami.

AdTab to niewielka, smakowita tabletka do żucia dla psów o mięsnym smaku, która skutecznie zwalcza pchły i kleszcze. Działa szybko, już po dwóch godzinach, i zapewnia ochronę przez cały miesiąc. Bezpieczny i skuteczny, AdTab został zaakceptowany przez ponad 99% psów uczestniczących w badaniach, więc możesz mieć pewność, że właściwie dbasz o swojego pupila.

Ten lek jest odpowiedni dla psów w wieku powyżej 8 tygodni i o masie ciała powyżej 1,3 kg. Przebadany pod kątem bezpieczeństwa, AdTab nie wykazał interakcji z innymi lekami często stosowanymi u psów w badaniach klinicznych.

AdTab zawiera lotilaner, który powoduje nadmierną stymulację układu nerwowego pcheł i kleszczy, co w krótkim czasie skutkuje ich śmiercią. Zabija pchły i kleszcze znajdujące się na psie lub kocie, oddziałując wyłącznie na pchły i kleszcze. Produkt został przebadany pod kątem bezpieczeństwa, a w badaniach klinicznych nie zaobserwowano interakcji substancji czynnej z innymi lekami często stosowanymi u zwierząt.

AdTab to szybkie i wygodne rozwiązanie dostępne bez recepty.

DODATKOWE INFORMACJE icon_arrowRight

Jak działa AdTab dla psów?

W szeroko zakrojonych badaniach wykazano, że w zalecanych dawkach zastosowana substancja czynna jest wysoce skuteczna i dobrze tolerowana przez psy. Substancja czynna zawarta w produkcie Adtab powoduje nadmierną stymulację układu nerwowego pcheł i kleszczy, co w krótkim czasie skutkuje ich śmiercią. Tabletka zabija pchły znajdujące się na psie przed podaniem produktu w ciągu 6 godzin, a kleszcze znajdujące się na psie przed podaniem produktu w ciągu 8 godzin. Oddziałuje wyłącznie na pchły i kleszcze, a nie na psy ani ludzi i działa przez cały miesiąc.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Specjalne ostrzeżenia

Pasożyty muszą rozpocząć odżywianie na żywicielu, by wejść w kontakt z lotilanerem, dlatego nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wystąpienia chorób przenoszonych przez te pasożyty.

Należy wziąć pod uwagę możliwość, że inne zwierzęta żyjące w tym samym gospodarstwie domowym mogą być źródłem ponownej inwazji pcheł i w razie potrzeby należy je leczyć odpowiednim produktem.

Wszystkie stadia rozwojowe pcheł mogą bytować w posłaniu oraz w miejscach regularnego odpoczynku psa tj. dywany i obicia mebli. W przypadku masowej inwazji pcheł oraz na początku procesu zwalczania, w tych obszarach powinny być zastosowane odpowiednie produkty przeznaczone do użycia w środowisku i następnie obszary te powinny być regularnie odkurzane.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:

Wszystkie dane na temat bezpieczeństwa i skuteczności uzyskano badając psy i szczenięta w wieku 8 tygodni i starsze oraz o masie ciała 1,3 kg i wyższej.

W związku z brakiem dostępnych danych, przed rozpoczęciem leczenia szczeniąt młodszych niż 8 tygodni lub psów o masie ciała mniejszej niż 1,3 kg, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:

Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce.

Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:

Nie dotyczy.

Działania niepożądane

Docelowe gatunki zwierząt: psy

Bardzo rzadko

(< 1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):

Biegunka, wymioty, Brak apetytu, ospałość; Ataksja, drgawki, drżenia

Zgłaszanie działań niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie

bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu

odpowiedzialnego lub za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Patrz również punkt „Dane kontaktowe” w ulotce informacyjnej.

Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności

Bezpieczeństwo weterynaryjnego produktu leczniczego stosowanego w czasie ciąży, laktacji i u zwierząt przeznaczonych do rozrodu nie zostało określone.

Ciąża i laktacja:

Badania laboratoryjne u szczurów nie wykazały żadnych dowodów na działanie teratogenne ani jakiekolwiek działanie niepożądane mające wpływ na zdolność reprodukcyjną samców i samic. Przed rozpoczęciem leczenia zwierząt w ciąży lub podczas laktacji należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Płodność:

Przed rozpoczęciem leczenia psów przeznaczonych do rozrodu należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

Podczas badań klinicznych nie obserwowano interakcji lotilaneru z rutynowo stosowanymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)

Nie obserwowano występowania działań niepożądanych u szczeniąt w wieku 8–9 tygodni i masie ciała 1,3–3,6 kg, po ośmiokrotnym podaniu doustnym (w jednomiesięcznych odstępach) dawek przekraczających do pięciu razy najwyższą dawkę zalecaną (43 mg, 129 mg i 215 mg lotilaneru/kg m.c.).

Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności

Nie dotyczy.

Okresy karencji

Nie dotyczy.

OFERTA SPECJALNA

zobacz wszystkie

INNI KUPILI

zobacz wszystkie