icon_cart

0

koszyk

Koty vs. fizyka

Koty nigdy nie przestaną nas zadziwiać.

Wraz z postępem nauki coraz bardziej oczywiste staje się, że koty podporządkowują zdecydowanie innym prawom fizyki niż te, które oddziałują na człowieka 😉

Inercja.

Jeżeli na danego kota nie działają żadne siły (czyli prawie zawsze), to kot porusza się ruchem jednostajnym. Albo pozostaje w spoczynku.

ob_03b152_chat-magazines
źródło: pixdaus.com

Grawitacja.

Polega na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie przyciągając. Zjawisko to nie dotyczy kotów.

gatto-matto
źródło: plus.google.com

Osmoza.

Spontaniczny przepływ z ośrodka mniej stężonego do bardziej stężonego,
prowadzący do wyrównania stężeń.

osmosis_cat
źródło: pattishields.tripod.com

Kot Schroedingera

Eksperyment myślowy udowadniający, że w wyniku zamknięcia kota w pudle jego stan jest fundamentalnie nieokreślony.

542744039182889
źródło: pattishields.tripod.com

Układ odniesienia

Punkt lub układ punktów w przestrzeni, względem którego kot określa położenie swojego ciała.

11401493_908978805810104_7752910454993245604_n
źródło: facebook.com

Wzajemne oddziaływanie ciał

Według trzeciej zasady Newtona oddziaływania ciał są zawsze wzajemne.

iqrBqFr
źródło: laughingsquid.com

Praca mechaniczna.

Jeżeli na ciało działamy pewną siłą i siła ta powoduje przesunięcie ciała to mówimy, że została wykonana praca mechaniczna.

iqrBqFr
źródło: imgur.com

Zasada zachowania energii.

Według niej w układzie izolowanym suma wszystkich rodzajów energii układu jest stała w czasie.

iqrBqFr
źródło: imgur.com

Pierwsza zasada termodynamiki.

Energię wewnętrzną ciała możemy zmienić poprzez przekazanie ciepła.

4e9ef64992782775779bb142259301d5
źródło: pinterest.com

CIECZ.

Ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje.

Cat-in-a-bowl
źródło: spontaneoussmiley.com

Elektryczność statyczna.

To zespół zjawisk towarzyszących pojawieniu się
niezrównoważonego ładunku elektrycznego na materiałach o małej przewodności elektrycznej.

Gatos-atrapados-2
źródło: recreoviral.com

4e9ef64992782775779bb142259301d5
źródło: petsami